Begreber som sessionslogning, 5-, 9- og 14 eyes samt PRISM dukker ofte op når det online privatliv og staternes masseovervågning diskuteres. Herunder finder du en række korte redegørelser for begreberne, hvordan de kan påvirke dig og hvordan de er relateret til VPN samt valget heraf.

sessionslogning vpn big brother 5 9 14 eyes prism
Big Brother is watching – Også i Danmark

Opsummeringen af nedenstående er, at privatpersoner overalt på Jorden i høj grad bliver overvåget af staten – også i Danmark. Ønsker man ikke at blive overvåget på internettet, er en anonym VPN tjeneste, som ikke gemmer kompromitterende brugerdata, et godt værn mod denne overvågning.

Vi er på VPNinfo.dk af den ideologiske overbevisning, at mennesker har ret til et privatliv, og at parolen om at man kun har noget mod overvågning, hvis man har noget at skjule, er ren nonsens. Det skal samtidigt understreges, at den holdning ikke betyder, at vi på nogen måder bifalder, at VPN benyttes til at skjule kriminelle eller umoralske handlinger.

Sessionslogning i Danmark

De fleste betragter Danmark som et frit land med ytringsfrihed, hvor staten generelt lader befolkningen være i fred. Imidlertid er der et stykke vej derfra og til virkeligheden, hvor der i høj grad udøves masseovervågning på national skala i form af såkaldt sessionslogning.

Sessionslogning går ud på, at teleselskaberne per lovkrav er forpligtet til at gemme data om brugernes anvendelse af deres tjenester og på opfordring dele dem med myndighederne. For brug af internettet drejer det sig om IP-adresse (som kan bruges til at opspore brugeren), tidspunkt og hvilke tjenester/websteder, som er blevet benyttet.

sessionslogning danmark vpn masseovervågning
Regeringen arbejder aktivt på at få genindført masseovervågning i Danmark i form af sessionslogning. Tryk for at se billedet i stor størrelse, som i øvrigt er lånt fra b.dk.

Fra 2007-2014 var det lovpligtigt for teleselskaberne og der blev i det tidsrum foretaget og gemt 3500 milliarder registreringer af danskernes brug af internettet samt mobiltelefoni.

I 2014 blev lovkravet om sessionslogning af internettrafik ophævet, men til trods for et EU forbud mod netop den type overvågning arbejder regeringen med justitsminister Søren Pape i spidsen på at få gennemført et nyt lovforslag, der igen skal gøre sessionslogning lovpligtigt.

Der er stadig lovkrav om logning af mobiltelefoni, som går ud på registrering af, hvem man har ringet eller SMS’et til, hvornår det er foregået og hvilken mast, man har været forbundet til. Dataene skal gemmes i et år.

Argumentet for sessionslogning er, at dataene kan bruges af politi mv. til opklaring af forbrydelser, selvom det bl.a. netop var  manglen på selvsamme egenskab, der førte til ophævelsen af lovkravet i 2014.

5-, 9- og 14 eyes

5 eyes, 9 eyes og 14 eyes er betegnelserne på internationale alliancer mellem diverse stater, som i et eller andet omfang udøver masseovervågning på sin nations borgere. Samarbejderne går i sin enkelthed ud på, at de involverede stater har indgået aftaler om indsamling og indbyrdes deling af efterretninger om borgerne. Resultatet er, at alliancerne i praksis fungerer som et globalt overvågningsnetværk, der udspionerer og gemmer data om borgernes brug af internettet.

5 eyes: Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA. Den officielle betegnelse for 5 eyes er UKUSA Agreement.

9 eyes: 5 eyes plus Danmark, Frankrig, Holland og Norge. Danmarks engagement med bl.a. USA blev blandt så mange andre foruroligende forhold afsløret i Edward Snowdens leaks vedr. USAs masseovervågning.

14 eyes: 9 eyes plus Belgien, Italien, Spanien, Sverige og Tyskland. Den officielle betegnelse er SIGINT Seniors Europe.

Hertil må regnes en række andre samarbejdspartere som Israel, Japan, Singapore, Sydkorea og alle britiske territorier.

Som indbygger i Danmark, der er en del af 9- og 14 eyes alliancerne, er man derfor underlagt det verdensomspændende net af masseovervågning, der udføres på kryds og tværs af landegrænser. Hvad der i virkeligheden foregår, er uden for rækkevidde af almindelige mennesker, men der hersker vist ingen tvivl om, at der er tale om overvågning og registrering på massiv skala.

PRISM

prism nsa
PRISM er kodenavnet for et amerikansk masseovervågningsprogram

PRISM er kodenavnet for et amerikansk overvågningsprogram, som blev afsløret af Edward Snowden i 2013. Programmet blev påbegyndt i 2003 efter sigende med henblik på kun at overvåge ikke-amerikanske borgere, men i Snowdens læk blev det afsløret, at PRISM også benyttes til at overvåge amerikanske borgere.

PRISM køres af NSA (amerikansk efterretningstjeneste) og benytter sig af “bagdøre” til at overvåge datatrafik fra giganter som Google, Apple, Facebook og Microsoft. De afviser alle, at NSA skulle have direkte adgang til firmaernes servere, men afviser ikke ikke samarbejder med NSA.

Hvordan kan VPN beskytte mod masseovervågning?

Som beskrevet går sessionslogning ud på, at IP-adresser, tidsrum og benyttet tjeneste/websted registreres og gemmes. Her er det IP-adressen, der via internetudbyderen kan spores tilbage til brugeren. Med en VPN-forbindelse bliver brugerens IP-adresse imidlertid skjult vha. kryptering og erstattes med adressen på VPN-serveren.

Forsøger man at spore brugeren, bliver sporet derfor “koldt”, når det kommer til VPN-serveren. Dog skal man her være opmærksom på, at en VPN-udbyder, som gemmer logs over brugernes anvendelse af servicen, kan udlevere disse til myndighederne, som efterfølgende alligevel kan spore brugeren.

Det er derfor af stor vigtighed, at vælge en VPN-udbyder, der ikke logger brugerdata og vil man være ekstra sikker, bør man også vælge en VPN-udbyder, der ikke har hovedsæde i ét af ovenstående lande. Derfor:

  • Benyt en VPN-forbindelse til at sikre din internetforbindelse
  • Sørg for at din VPN-udbyder ikke gemmer personlig brugerdata
  • Vælg fortrinsvis en VPN-udbyder i et land, der ikke er med i 14 eyes 

Sessionslogning er som beskrevet ikke i brug på internetforbindelser for tiden, men får regeringen sin vilje, kan det hurtigt ændre sig. Imidlertid logges der løs på mobiltelefonforbindelser, så her er der ikke meget privatliv tilbage. VPN-forbindelser har ingen indflydelse på telefonopkald og SMS’er, men ønsker man også her at være anonym, kan man f.eks. klare sine opkald og tekstbeskeder over Whatsapp (gratis uafhængig tekstbesked og VoIP tjeneste) imens man er forbundet til en VPN.

Vi vil afslutningsvis gerne gentage, at vi på VPNinfo.dk er af den ovebevisning, at mennesker har ret til et privatliv, men at vi på ingen måde mener ovenstående som en opfordring til at benyttet VPN og lignende til kriminelle eller umoralske handlinger.

Top 5 VPN tjenester

Udbyder
Score
Pris (fra)
Anmeldelse
Hjemmeside

ExpressVPN anmeldelse

10/10

Kr. 47/md

$6.67/month

NordVPN anmeldelse

10/10

Kr. 42/md

$4.42/month

 

Surfshark VPN anmeldelse

9,8/10

Kr. 44/md

$4.98/month

 

torguard vpn anmeldelse

9,7/10

Kr. 35/md

$5.00/month

 

IPVanish vpn anmeldelse

9,7/10

Kr. 36/md

$5.19/month